Træk kunst fra i skat

Køb af kunst kan trækkes fra i skat:

  • Det skal være et originalt kunstværk: maleri, skulptur,grafik eller lignende.
  • Det skal være førstegangskøb direkte fra kunstneren eller gennem galleri.       
  • Det kan være et kunstværk, der indgår i virksomhedens bygning – så kan man afskrive efter samme regler som afskrivning
  • Det kan være et kunstværk, der hænges op – så kan man afskrive på linje med afskrivning af driftsmidler, 25 pct. om året.

 

Regeringen har indført regler, der forbedre virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker / malerier.


Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel.

De nye afskrivningsregler styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhedens dagligdag.


 

Flere fordele for din virksomhed.


Fradragsreglerne giver din virksomhed en række fordele og muligheder. F.eks kan kunst have en positiv signalværdi over for dine medarbejdere og overfor omverdenen:

I kan f.eks.:

  • Udsmykke virksomheden lokaler og bygninger med kvalitets malerier - det giver noget smukt at kigge på og forbedrer arbejdsmiljøet.
  • Engagere medarbejderne i udsmykning af lokaler og indkøb af malerier.
  • Støtte en lokal kunstner.
  • Støtte en særlig kunstart.
  • Derudover kan kvalitetskunst være en god investering.

 

Hvad siger reglerne?

 

Afskrivningsreglerne gælder for:
Kunstværker / malerier, der hænges op eller udstilles i virksomhedens lokaler.
Kunstnerisk udsmykning, der udfører som en del af bygningen eller de nærmeste omgivelser.

Kunstværk der hænges op.
Malerier der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25 pct. om året. Hvis købesummen er på 11.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, maleriet bliver købt.

Kunst som en del af bygningen.
Kunstnerisk udsmykning, som udførers som en del af virksomhedens bygninger eller de nærmeste omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger - med 5 pct. om året.


 

Hvad må man købe af hvem.


Kunstværket skal være orginalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, skulptur, fotografisk kunst, installationskunst eller ligende. Det kan også være grafiske værker, med de skal så være fremstillet i begrænset oplag, være nummererede og signeret af kunstneren.


Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri der har maleriet i kommission.

Retten til at afskrive på et køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.


 

Mere information.


Kontakt jeres revisor, hvis I vil vide mere om afskrivningsreglerne for køb af malerier.
Find flere brochurer om nye skattefordele på kulturområdet på www.kum.dk
Læs lovteksten i lov nr. 1389 af 20. december 2004

 

Kilde: www.kum.dk 

 

Se malerier i Århus